NOSAGO - Supply of Agricultural Products

CÁC LOẠI ĐẬU LÀM BÁNH

Đăng nhập để xem giá

Đậu đen xanh lòng | Hạt to

78051 Kg mua thành công

Còn 32400 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Đậu đỏ - Hạt nhỏ

255100 Kg mua thành công

Còn 3200 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Đậu nành ta

72949 Kg mua thành công

Còn 23450 Kg trong kho.
Đậu xanh 0%
Đậu xanh
Đậu xanh
Đăng nhập để xem giá

Đậu xanh

453098 Kg mua thành công

Còn 43900 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Đậu phộng ( Lạc )

13018 Kg mua thành công

Còn 195600 Kg trong kho.
Đậu xanh cà tách vỏ - Cơ bản 12%
Đậu xanh cà tách vỏ - Cơ bản
Đậu xanh cà tách vỏ - Cơ bản
Đăng nhập để xem giá

Đậu xanh cà tách vỏ - Cơ bản

36886 Kg mua thành công

Còn 320500 Kg trong kho.

NGHỆ TƯƠI - KHÔ

Củ nghệ tươi ( làm tinh bột ) 53%
Củ nghệ tươi ( làm tinh bột )
Củ nghệ tươi ( làm tinh bột )
Đăng nhập để xem giá

Củ nghệ tươi ( làm tinh bột )

746844 Kg mua thành công

Còn 21450 Kg trong kho.
Nghệ khô thái lát 50%
Nghệ khô thái lát
Nghệ khô thái lát
Đăng nhập để xem giá

Nghệ khô thái lát

210753 Kg mua thành công

Còn 3000 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Củ nghệ khô sạch vỏ ( Củ cái )

95214 Kg mua thành công

Còn 600 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Bột nghệ khô

288 Kg mua thành công

Còn 11950 Kg trong kho.
Nghệ khô nguyên củ 14%
Nghệ khô nguyên củ
Nghệ khô nguyên củ
Đăng nhập để xem giá

Nghệ khô nguyên củ

87430 Kg mua thành công

Còn 25000 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Củ nghệ đỏ ( Củ cái )

123733 Kg mua thành công

Còn 5520 Kg trong kho.

Bán chạy

Đăng nhập để xem giá

Bột nghệ khô

288 Kg mua thành công

Còn 11950 Kg trong kho.
Nghệ khô nguyên củ 14%
Nghệ khô nguyên củ
Nghệ khô nguyên củ
Đăng nhập để xem giá

Nghệ khô nguyên củ

87430 Kg mua thành công

Còn 25000 Kg trong kho.
Nghệ khô thái lát 50%
Nghệ khô thái lát
Nghệ khô thái lát
Đăng nhập để xem giá

Nghệ khô thái lát

210753 Kg mua thành công

Còn 3000 Kg trong kho.