NOSAGO - Supply of Agricultural Products

CÁC LOẠI ĐẬU LÀM BÁNH

Đăng nhập để xem giá

Đậu đen xanh lòng | Hạt to

78051 Kg mua thành công

Còn 32400 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Đậu đỏ - Hạt nhỏ

255100 Kg mua thành công

Còn 3200 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Đậu nành ta

72949 Kg mua thành công

Còn 23450 Kg trong kho.
Đậu xanh thực phẩm 0%
Đậu xanh thực phẩm
Đậu xanh thực phẩm
Đăng nhập để xem giá

Đậu xanh thực phẩm

453099 Kg mua thành công

Còn 43900 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Đậu phộng ( Lạc )

13018 Kg mua thành công

Còn 195600 Kg trong kho.
Đậu xanh cà tách vỏ - Cơ bản 12%
Đậu xanh cà tách vỏ - Cơ bản
Đậu xanh cà tách vỏ - Cơ bản
Đăng nhập để xem giá

Đậu xanh cà tách vỏ - Cơ bản

36886 Kg mua thành công

Còn 320500 Kg trong kho.

NGHỆ TƯƠI - KHÔ

Củ nghệ khô ( Cắt lát ) 50%
Củ nghệ khô ( Cắt lát )
Củ nghệ khô ( Cắt lát )
Đăng nhập để xem giá

Củ nghệ khô ( Cắt lát )

210753 Kg mua thành công

Còn 3000 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Củ nghệ khô sạch vỏ ( Củ cái )

95214 Kg mua thành công

Còn 600 Kg trong kho.
Đăng nhập để xem giá

Bột nghệ khô

238 Kg mua thành công

Còn 12000 Kg trong kho.
Nghệ khô nguyên củ 14%
Nghệ khô nguyên củ
Nghệ khô nguyên củ
Đăng nhập để xem giá

Nghệ khô nguyên củ

87430 Kg mua thành công

Còn 25000 Kg trong kho.

Sản phẩm bán chạy

Đậu đen xanh lòng | Hạt nhỏ 10%
Đậu đen xanh lòng | Hạt nhỏ
Đậu đen xanh lòng | Hạt nhỏ
Đăng nhập để xem giá

Đậu đen xanh lòng | Hạt nhỏ

3186177 Kg mua thành công

Còn 45900 Kg trong kho.
Đậu xanh thực phẩm 0%
Đậu xanh thực phẩm
Đậu xanh thực phẩm
Đăng nhập để xem giá

Đậu xanh thực phẩm

453099 Kg mua thành công

Còn 43900 Kg trong kho.
Củ nghệ đỏ - Giống 27%
Củ nghệ đỏ - Giống
Củ nghệ đỏ - Giống
Đăng nhập để xem giá

Đậu đỏ - Hạt nhỏ

255100 Kg mua thành công

Còn 3200 Kg trong kho.